Pensii Private


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Societati care administreaza fonduri de pensii administrate privat - Pilon II

Inapoi

Cine poate administra pensii private de Pilon II


Potrivit Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, poate administra un fond de pensii societatea comerciala pe actiuni constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare si cu prevederile textului de lege amintit, care are obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii.

Un administrator poate administra in Romania un singur fond de pensii.

Denumirea administratorului contine sintagma fond de pensii. Aceasta se utilizeaza numai in denumirea administratorilor care detin o autorizatie de administrare in conformitate normele legale.


Activitatea de administrare a unui fond de pensii cuprinde urmatoarele:

a) administrarea si investirea activelor fondului de pensii;

b) convertirea contributiilor in unitati de fond;

c) plata drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor, conform legii;

d) calculul zilnic al activului net al fondului de pensii si al unitatii de fond;

e) evidenta conturilor individuale si actualizarea acestora, precum si furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodica sau transferul;

f) gestionarea operatiunilor zilnice ale fondului de pensii;

g) dispunerea efectuarii platilor datorate entitatilor implicate si Comisiei;

h) mandatarea si monitorizarea agentilor de marketing ai fondului de pensii;

i) gestionarea relatiilor cu institutiile implicate;

j) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea si distribuirea catre Comisie si participanti a situatiilor financiare si a rapoartelor prevazute de prezenta lege;

k) gestionarea, pastrarea si arhivarea documentelor privind fondul de pensii, participantii si beneficiarii sai;

l) alte activitati prevazute in normele Comisiei.

 
Activele si pasivele fiecarui fond de pensii administrat privat sunt organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte fonduri de pensii facultative pe care le gestioneaza acelasi administrator si de contabilitatea proprie administratorului, fara posibilitatea transferului intre fonduri sau intre fonduri si administrator.

Toate activele si pasivele corespunzatoare activitatii de administrare a fondurilor de pensii sunt restrictionate, gestionate si organizate separat de alte activitati ale administratorului, fara posibilitatea de transfer.

Administratorul nu poate delega raspunderea privind administrarea fondului de pensii. Incredintarea executarii anumitor obligatii catre un tert nu il exonereaza de raspundere pe administrator.

Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data constituirii, al sumei de 4 milioane euro.

O persoana fizica sau juridica poate fi actionar la un singur administrator. Participatia cumulata a persoanelor fizice nu poate depasi 5% din capitalul social al administratorului.

Calitatea actionarilor trebuie sa raspunda nevoii garantarii unei gestiuni prudente si sanatoase a fondului de pensii si sa permita realizarea unei supravegheri eficiente, in scopul protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor.


De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi administrator, in sensul prezentei legi, orice entitate autorizata pentru aceasta activitate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.

Administratorii care au fost autorizati, avizati ori supusi unei proceduri similare in vederea functionarii ca administrator de scheme de pensii private intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinta autorizarii de catre Comisie.

Administratorii autorizati in Romania pot primi contributii de la participanti si angajatori dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.

Persoanele care indeplinesc conditiile pentru a deveni participanti la scheme de pensii private si angajatorii din Romania pot vira contributii catre fonduri de pensii administrate de administratori autorizati intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European. Inainte ca un administrator dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sa inceapa sa administreze o schema de pensii private cu participanti din Romania, Comisia comunica autoritatii competente din statul membru de origine, cerintele stabilite de legislatia romana privind pensiile administrate privat, in conformitate cu care trebuie gestionata schema de pensii private cu participanti din Romania, spre transmitere administratorului interesat.
Publicat pe 18.10.2007